Wie

Leune Training & Advies is een eenmanszaak die per 1 januari 2012 is gestart door Maarten Leune.

Na 36 jaar in de ambtenarij werkzaam te zijn geweest heeft hij gekozen voor een leven als zelfstandige.

Hij is ruim 25 jaar werkzaam geweest in de gemeentelijke financiën.

Daarnaast is hij vanaf 1984 lid van de vrijwillige brandweer. Hij is op dit moment actief als Officier van Dienst bij de Veiligheidsregio Zeeland.

Vanaf 2017 is hij ook actief als coördinator vaardigheidstoetsen van het Algemeen Brandweer-wedstrijdencomité in de provincie Zeeland.

Van 2001 tot 2012 heeft hij als beleidsmedewerker vakbekwaamheid bij het Nederlands Bureau Brandweerexamens meegewerkt aan de nieuwe ontwikkelingen binnen het brandweeronderwijs in de ruimste zin van het woord. Ook is hij actief geweest bij het opzetten van de toetsing van de OvD-G en binnen het project GROOT voor de OvD-BZ, Daarnaast is hij mede-ontwikkelaar van de functiehuizen voor Caribisch Nederland en de bedrijfsbrandweer.

Daarnaast is hij een gedreven trainer en instructeur voor brandweerpersoneel. Specialiteit is het besluitvormingsproces van de bevelvoerder.

Sinds 2017 ook actief als docent binnen het brandweeronderwijs